top of page

vårt erbjudande / helhetsprojekt 

INDUSTRIBYGG

INDUSTRIBYGG

Alteco har lång erfarenhet av den riktigt tunga industrin i malmfälten - en industri som till sin natur är föränderlig! Om det inte ska byggas nytt, så erfar vi att industribyggnader och stålkonstruktioner har ett återkommande behov av att byggas om, byggas ut eller ändras allt eftersom verksamheten förändras.


För många av våra gruvor i malmfälten uppstår (ett kontinuerligt) behov av anpassning och optimering.  I takt med att malm utvinns på allt större djup, och som en följd av gruvnäringens strävan mot ständiga förbättringar, uppstår detta kontinuerliga behov av anpassningar och ombyggnationer. 

Alteco tar aktiv del i detta förbättringsarbete, i aktiv dialog med dig som uppdragsgivare. Vi står till tjänst med eleganta och kundanpassade lösningar, oavsett om det gäller utredningar, besiktningar, om- och tillbyggnationer eller övriga produktionsanpassningar. Varje uppdrag och varje utmaning är unik, och vi anpassar vårt åtagande efter våra uppdragsgivares behov i varje enskilt fall, i stort som i smått! När det gäller industribyggnader, erbjuder vi kundanpassade lösningar främst inom


  • Maskinstativ, fackverk och ramverk av olika typer.

  • Maskinfundament, mekanismer, stålstativ, gejdrar

  • Tillträdesvägar och maskinplattformar.

  • Besiktningar, haveriutredningar, konsultation och rådgivning.

  • Utvärdering av hållfasthet

 

Kontaktperson

David Bergbom

David Bergbom

Process and plant design

Mechanical Engineer

Kontor:

Kiruna

E

M

+46(0)702643537

Fallstudier & referensprojekt 

 

 

Du kanske också är intresserad av

Hitta alla referensprojekt under    / hem / referensprojekt

Hitta alla helhets-erbjudanden under    / hem / vårt erbjudande / helhetsprojekt / 

 

bottom of page