top of page
31,8

Omsättning (MSEK)

år 2023

20

Resultat före skatt (%)

år 2023

>20

Anställda

Historik

Alteco grundades i Oktober 2018 av Örjan Andersson, Robert Minde och Isak Vikman. Bolaget ägs idag av tio personer som alla är engagerade i bolagets operativa verksamhet. Målsättningen är att Alteco i huvudsak ska vara ägt av företagets medarbetare.

Alteco grundades med visionen att erbjuda applikationskunnande (eller "Know how") både som tjänst och produkt. Förenklat så är idén att erbjuda helhetsleveranser med eller utan någon fysisk produktleverans. Alteco ska vara en stabil arbetsplats där personalen har hög delaktighet i verksamheten. Alteco ska drivas långsiktigt utan krav på höga avkastningsnivåer till ägarna.

Innan Alteco såg dagens ljus, så har företagets grundare arbetat som entreprenörer och konsulter inom flera olika teknikbolag. Den gemensamma nämnaren som förde ihop de tre grundarna var marknadens skriande behov av kompetenta projektledare och ingenjörer med helhetsperspektiv.

Att gå från idé till produkt innebär inte sällan att många människor med olika kompetenser och yrken behöver samverka. Det kräver alltså att parterna kan samarbete och att man har samförståelse för det gemensamma målet. Denna process kan lätt bli riskabel, tidsödande och kostsam.

Med vår affärsmodell vill ytterst skapa mervärde för kunden, som ska kunna minska sin egen insats utan att själv tappa kontrollen.

Vad vi står för
  • Vi har en helhetssyn avseende utredning, projektering och genomförande

  • Vi erbjuder både produkter och tjänster men helst i paketform

  • Vi eliminerar alla insatser som inte är värdeskapande

  • Vi har hög kompetens inom vårt expertisområde.

  • Vi erbjuder smarta, effektiva och enkla lösningar

  • Vi tänker alltid ur kundens perspektiv

  • Vi är Smidiga, Snabba och Flexibla

  • Vi är personliga och glada

  • Vi vill förstå våra kunder

bottom of page