top of page
landscape-1482900_edited.jpg

hem / nyheter 

nyhetsinlägg

Gokart, personlighetstest, laservapen och strategi?

Gokart, personlighetstest, laservapen och strategi låter kanske som en udda kombination men faktum är att dessa fyra delar var huvudingredienserna i en mycket lyckad arbetsplatsträff för personalen på Alteco. Att bygga bra team och projektgrupper kräver att man har kännedom om projektmedlemmarnas olika egenskaper, personligheter och förmågor. Ett team med bra sammansättning balanserar varandra både kompetens- och personlighetsmässigt vilket ökar förmågan till framdrift och problemlösning. Att ha kännedom om sin egen och andras personlighet minskar antalet konflikter och ökar förståelsen för varandras olikheter, det skapar tillit mellan medarbetarna.​​​​​​​Under denna arbetsplatsträff har vi på ett roligt och tydligt sätt fått lära känna varandras likheter och olikheter. Kort sagt så har personalen på Alteco ökat sina kunskaper om hur resultatjägarna, organisatörerna, samordnarna och nytänkarna fungerar. Vi har också tydliggjort och diskuterat kring Bolagets långsiktiga mål och delmål samt vilken strategi vi ska ha för att nå dit. Men framförallt så har vi haft roligt tillsammans!

234 visningar

Comments


Senaste nyheter

bottom of page