Kvalité

Det är vår målsättning att tillgodose och överträffa våra kunders krav och förväntningar vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att leveranserna sker i rätt tid, med rätt kvalité och till ett konkurrenskraftigt pris. I våra leveranser ska vi visa respekt för både slutkund och underleverantörer.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

  • Ha rätt kompetens

  • Vara servicevänliga både mot kund och underleverantör

  • Hålla vad de lovar

  • Vara ärliga, ödmjuka och toleranta

Miljö

Vi tar vår del av ansvaret! Vi klimatkompenserar genom att odla träd och grödor. När träd och grödor växer upp binds nämligen kol från atmosfären, dvs koldioxid binds upp genom den så kallade fotosyntesen. Odling bidrar alltså till minskad koldioxidhalt i atmosfären men det bidrar även till förbättrade levnadsförhållanden i de områden var satsningarna görs. Metoden slår alltså två flugor i en smäll: dels tror vi att den minskar fattigdom och dels bidrar den till ett bättre klimat.

 

Våra insatser (via våra leverantörer) koncentreras i fyra länder runt Victoriasjön i östra Afrika: Uganda, Rwanda, Kenya och Tanzania. Människorna där står inför olika utmaningar, beroende på klimatet och de geografiska förutsättningarna just där de bor: i vissa områden är torkan den största utmaningen, i andra är det kraftiga regn som orsakar jordskred. Avskogning och klimatförändringar förvärrar situationen och är ett problem i samtliga länder: klimatet blir torrare, och utan trädens skyddande rötter spolas den bördiga jorden lätt bort när regnen väl kommer. Men alla dessa människor har en sak gemensamt: Deras försörjning avgörs av om de lyckas med skörden eller ej. De lever i fattigdom, ofta på under 1,25 dollar per dag. De drabbas redan nu av klimatförändringar. Med trädens hjälp bidrar vi till en ljusare framtid.

Vidare ska vi arbeta med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar för att kunna nå en miljömässigt hållbar verksamhet. Vi ska eftersträva samarbete med leverantörer som i sin produktion har ett aktivt förbättringsarbete för miljön. För att uppnå detta ska alla medarbetare ha en insikt om hur våra olika val i arbetet påverkar miljön.