top of page
Kvalité

Det är vår målsättning att tillgodose och överträffa våra kunders krav och förväntningar vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att leveranserna sker i rätt tid, med rätt kvalité och till ett konkurrenskraftigt pris. I våra leveranser ska vi visa respekt för såväl slutkund som underleverantör eller andra involverade.


För oss innebär ordet kvalitet att skapa värde för våra intressenter, uppfylla deras och våra egna förväntningar och kontinuerligt förbättra oss själva och vår verksamhet.


Målsättningen uppnås genom att alla våra medarbetare har rätt utbildning och kompetens för sina arbetsuppgifter. De ska vara ärliga, ödmjuka och servicevänliga mot både kunder, underleverantörer och andra personer inblandade i våra projekt. Förutom att våra leveranser ska vara av rätt kvalitet, planerar vi alltid våra leveranser utifrån vad som är realistiskt med avseende på tid och ekonomi. Detta innebär att våra kunder kan räkna med en budget och en tidsplan som är hållbar och uppnåelig redan från start. 

Miljö

Vi tar vår del av ansvaret! Som bolag tar vi givetvis vår del av ansvaret! Vi klimatkompenserar genom att finansiera odling av träd och grödor vilka genom sin tillväxt binder koldioxid från atmosfären (genom fotosyntesen). Vi bidrar på detta sätt till att öka drivkrafterna för odling vilket leder till minskad koldioxidhalt i atmosfären samt till förbättrade levnadsförhållanden i områden där satsningarna görs.

 
Vi finansierar i huvudsak insatser i områden där befolkningen står inför olika miljömässiga utmaningar, exempelvis torka eller kraftiga skyfall som orsakar jordskred. Avskogning orsakar ytterligare problem eftersom det bidrar till att göra klimatet torrare. Utan trädens skyddande rötter spolas därutöver den bördiga jorden lätt bort när regnet väl kommer. Många människor lever i fattigdom, ofta på mindre än 1,25 dollar per dag. Deras försörjning är beroende av om skörden lyckas eller inte och de drabbas redan nu av klimatförändringar. Med trädens hjälp bidrar vi till en ljusare framtid.


Vi arbetar kontinuerligt med vår miljöprestanda och att förebygga föroreningar. Målet är att be driva en verksamhet som inte bara är miljömässigt hållbar idag, utan som även innebär ett hållbart klimat i framtiden. Vi eftersträvar bland annat samarbete med leverantörer som i sin produktion har ett aktivt förbättringsarbete för miljön. Våra medarbetare ska ha insikt i hur våra olika val i arbetet påverkar miljön  , vi ska ha miljömässiga konsekvenser i åtanke både vid beslutsfattande och genom förebyggande åtgärder för att minska negativa effekter på miljön.

Kontaktpersoner

Beatrice Nilsson

Human Resources

M

+46(0)738138889

E

Avatar Women.PNG

Henrik Vuorinen

CEO

M

+46(0)703582160

E

Avatar Women.PNG

Roxana Pop

Project Controller

M

+46(0)730625328

E

Avatar Women.PNG
bottom of page