top of page
landscape-1482900_edited.jpg

hem / nyheter 

nyhetsinlägg

Optimering av mineralprocess


F Ö R S T U D I E

Optimering av mineralprocess

Bakgrund

Järnmalmsgruvorna i Kiruna och Malmberget är underjordsgruvor där malmen bryts djupt ned under markytan och transporteras till markytan via skipar. För att på ett säkert sätt kunna driva bergorterna framåt så säkras de kontinuerligt med fiberarmerad sprutbetong, nät och bergbultar.

Vid processanläggningarna ovan jord framställs ett antal olika produkter, däribland sintrade pelletsprodukter men även anrikningskoncentrat.

För att framställa järnmalmspellets krävs att malmen krossas, sovras, mals, anrikas och blandas med tillsatser. Pelletskoncentratet pumpas därefter i slurryform (icke löslig blandning av vatten och fasta partiklar) från Anrikningsverket till Pelletsverken där slurryn slutligen avvattnas.

Ett återkommande problem vid LKABs anläggningar (särskilt vid malning och avvattning) är de små armeringstrådarna som fastnar i pumpar, siktar och filter. Fibrerna härstammar från den tidigare nämnda sprutbetongen som används under jord.

Vårt åtagande

Alteco har genomfört en förstudie avseende hur processen skall optimeras för att minimera störningspåverkan av fibertrådarna. Eftersom trådarna är magnetiska så kan de inte separeras med hjälp av magnetism (som tillämpas normalt för sovring och anrikning). Alteco har genomfört en kartläggning av befintliga idéer samt genomfört en teoretisk utredning avseende dess potential. I projektet har bland annat CFD-DEM simulering tillämpats.

Omdöme från kund

Vi har haft ett mycket gott samarbete med beställaren och dess projektgrupp. Grunden i ett bra samarbete är ömsesidigt förtroende och öppna kommunikationskanaler.

”Alteco system är mer än ett vanligt konsultbolag. De förstår våra komplexa processanläggningar ur ett djupare perspektiv. Vi har haft stor nytta av deras åtagande” Säger Bengt Andersson, Projektingenjör på MK3

[endif]Projektleverans i tid

Pålitligt och validerat resultat

Leverans inom budgetram

Nöjd kund


83 visningar

Senaste nyheter

bottom of page