top of page
Isak Vikman

Uppdragsledaren som brinner för sitt team

Vad har du för bakgrund och hur ledde den till din nuvarande tjänst?

-Efter ingenjörsstudier i Uppsala har jag arbetat över 10 år som konsult mot gruvindustrin i olika roller. Mellan åren 2018 till 2024 hade jag uppdraget som VD, under den tiden gick vi från ett nystartat lokalt konsultbolag till ett teknikbolag med över 20 anställda. Jag har under den perioden fått erfarenheter i att hålla ihop en organisation i tillväxt och få den att arbeta tillsammans mot uppställda mål.

Mina erfarenheter av att arbeta med människor, organisation, ekonomi och ambitiösa mål kommer till stor nytta i min nuvarande tjänst.


Vad motiverar dig?

-Jag drivs av att uppnå uppställda mål genom att leverera ett resultat med hög kvalitet. Det är inte typen av projekt, teknik eller format som är det viktigaste utan att förstå och genomföra uppgiften på bästa sätt.


Vad är det roligaste med ditt arbete?

-Att uppnå goda resultat genom lagarbete, och för mig har det blivit tydligt att effektiviteten i ett team är helt avhängigt av medlemmarna och ledarens förmåga använda kompetens och förmågor på rätt sätt. Människor mår bra när de får känna att deras förmågor är viktiga och det bidrar till engagerade och högpresterande medarbetare.


Varför Alteco System?

-Alteco är ett lokalt och starkt kundorienterat teknikbolag som består av kloka, jordnära människor. Synsättet att företaget består av medarbetarna är centralt, med det tankesättet börjar det inte med att fram en smart strategi för att sedan fylla den med rätt kompetens utan det börjar med att hitta rätt människor med breda förmågor. När rätt människor finns på plats så börjar arbetet med förstå hur gruppen kan bidra till utveckling på bästa sätt. Det skapar en organisation som kan möta förändring och utvecklas över tid. Det är helt rätt arbetsplats för mig!

Isak Vikman

Process and plant design

Project Manager

Kontor:

Gällivare

E

M

+46(0)703861871

bottom of page