top of page
landscape-1482900_edited.jpg

hem / nyheter 

nyhetsinlägg

Alteco genomför en riktad nyemission


Pressmeddelande

Alteco System AB [SE559168-4872] tar in sex nya delägare i bolaget.

Sex av medarbetarna på Alteco System AB tar steget in som delägare i bolaget. Efter nyemissionen kommer bolaget att ha 13 delägare som alla är engagerade i bolagets framdrift. Alteco System AB är ett innovativt teknikbolag med 20 anställda och en årlig omsättning om ca 25 MSEK.

- Vi är övertygade om att ett ökat medarbetarägande i företaget ytterligare förstärker det redan starka engagemang, delaktighet och utvecklingsvilja som finns i dag. Delägarskap ger även unika förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling av företaget och medarbetare på alla plan. Ekonomiskt så ska det även vara en bra och attraktiv avkastning för delägarskapet. Ambitionen är att storleken på en ägarandel ska ligga på en min. nivå som ska kännas motivationsskapande vid inträdet och även senare över tid. Säger Jan Nilsson, Styrelseordförande (och delägare) för Alteco System AB

För mer information, vg. kontakta:

Jan Nilsson

M +46 (0)705603494

365 visningar

Komentarai


Senaste nyheter

bottom of page