top of page
landscape-1482900_edited.jpg

hem / nyheter 

nyhetsinlägg

Alteco System har 100% klimatkompenserade tjänster


I fyra länder runt Victoriasjön i östra Afrika: Uganda, Rwanda, Kenya och Tanzania. Människorna där står inför olika utmaningar, beroende på klimatet och de geografiska förutsättningarna just där de bor: i vissa områden är torkan den största utmaningen, i andra är det kraftiga regn som orsakar jordskred.

Avskogning och klimatförändringar förvärrar situationen och är ett problem i samtliga länder: klimatet blir torrare, och utan trädens skyddande rötter spolas den bördiga jorden lätt bort när regnen väl kommer. Men alla dessa människor har en sak gemensamt: Deras försörjning avgörs av om de lyckas med skörden eller ej. De lever i fattigdom, ofta på under 1,25 dollar per dag. De drabbas redan nu av klimatförändringar. Och med trädens hjälp och våra bidrag kan de gå mot en ljusare framtid.

59 visningar

Senaste nyheter

bottom of page