top of page

Optimerad malkroppshantering

Optimerad malkroppshantering

Alteco System har tillsammans med kunden designat om och optimerat hanteringsprocessen för malkroppar till luossavaara-kiirunavaara aktiebolags (LKAB) alla kulkvarnar i Malmberget. Totalt har 17 horisontella kulkvarnar optimerats med avseende malkroppsinmatning.

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Bakgrund

Järnmalmsgruvorna i Kiruna och Malmberget är under-jordsgruvor där malmen bryts djupt ned under markytan och transporteras till markytan via skipar. Vid processanläggningarna framställs ett antal olika produkter, däribland sintrade pelletsprodukter men även anrikningskoncentrat.


För att framställa järnmalmspellets krävs att malmen krossas, sovras, mals, anrikas och blandas med tillsatser. Pelletskoncentratet pumpas därefter i slurryform (icke löslig blandning av vatten och fasta partiklar) från Anrikningsverket till Pelletsverken där slurryn slutligen avvattnas och formas till pellets. Malkroppar används i kvarnar i Anrikningsverken för att sönderdela malmen. Hantering och transport av malkropparna har tidigare utförts med och i fat vilket har medfört mycket onödigt spill. Fathanteringen är dessutom mycket resurskrävande. Kunden har haft en idé om att byta från fat till så kallade big-bags.


Vårt åtagande

Alteco System har tillsammans med kunden designat om hela hanteringsprocessen för malkropparna allt från transport, lagerlogistik, lagerbyggnader, töm-ningsfickor, transportledningar till de automatiserade malkroppsmatarna. Alteco har varit en kugge i projektet hela vägen från idéstudie och förprojekt till anläggande och igångsättning på plats hos kund.

Korta fakta om malning

Malning är en otroligt viktig funktion i vårt samhälle, som få (utanför branschen) känner till. Tyvärr är verkningsgraden vid malning mycket låg, bara ca 5% av effekten nyttjas till själva malningen. I världen globalt används faktiskt 3% av världens energi till just malning.


Kontaktperson

Robert Minde

Robert Minde

Process and plant design

Project Manager

Kontor:

Gällivare

E

M

+46(0)97066001

Hitta alla referensprojekt under    / hem / referensprojekt

Hitta alla tjänste-erbjudanden under    / hem / vårt erbjudande / tjänster 

 

bottom of page