top of page
Kundåterföring

Fyll i dina uppgifter

Om uppdraget

Hur upplevde du vårt åtagande i genomfört uppdrag/åtagande
Har vi uppnått projektmålet?
Har vi följt tidplan?
Ha vi hållt budget?

Tack för dina svar! Det har mycket stor betydelse för oss!

>> Vi är mer än ett konsultbolag. Alteco erbjuder hållbara system- och helhetslösningar för industrin. Vi strävar efter att överträffa kundens förväntningar genom långsiktigt samarbete, etablerad ingenjörskonst och effektiva metoder.

alteco_grey.png
bottom of page