top of page

Helhetsprojekt?

Ett företag, ett kontrakt, en kontaktperson, en leverantör, ett sant nöje? Vi erbjuder flexibla och kompletta helhetsleveranser anpassade för era behov. Vi levererar i rätt tid, med rätt kvalité och till rätt pris.

Tjänster

(Ett urval)

KVALIFICERAD PROJEKTLEDNING

Altecos verksamhet är uppbyggd kring vår bastjänst, projektledning, som genomsyrar hela vår operativa verksamhet. Altecos har en omfattande projektmodell som är byggd på definitionerna i ISO 21502

PROCESSTEKNISK
KONSULTATION

Vi erbjuder effektiv processutveckling, processdesign och dataanalys av våra kunders nya eller befintliga processanläggningar.  Vi optimerar maskiner och produktionssystem baserat på våra signifikanta slutsatser från processtekniska dataanalyser.

BESIKTNING, PROVNING
OCH ANALYS

Våra besiktningsmän och ingenjörer arbetar med besiktning, provning, konsultation, rådgivning inom bygg, anläggning, mekanik och rör. Vi hjälper dig som kund att hålla er utrustning säker!

INNOVATIVA INGENJÖRSTJÄNSTER

Vi uppfattar våra kunders behov och använder vår kompetens och energi till att ta fram tekniska lösningar som överträffar kundernas önskemål. Vi nyttjar effektiva metoder, etablerad ingenjörskonst och använder specialanpassade verktyg, allt för våra kunders bästa.

BERÄKNING
OCH SIMULERING

Ibland tar det en 1 timma, ibland 1 månad, ibland kräver det en multifysisk simulering med olinjär materialmodell och dynamiska laster, ibland räcker det med en spänningsberäkning med penna och papper. Vi gör inte mer än vad som krävs!

KOORDINERING AV INFORMATIONSMODELLER

Med ovanstående rubrik syftar vi till processen som skapar projektinformationen (BIM, CAE, CAD mm), alltså arbetet, kunskapen, metoden och verktygen med vilkas hjälp vi skapar ett resultat, alltså en informationsmodell eller en layout över den aktuella anläggnignen.  Vi behärskar modellhanteringen men vår styrka ligger i framställandet.

Hitta alla tjänste-erbjudanden under    / vårt erbjudande / tjänster 

Anchor 1
håll dig uppdaterad

Subscribe

bottom of page